Företagets grundläggande policy är, att genom ständiga förbättringar, minimera eventuella negativa effekter som verksamheten kan ha på vår miljö. Detta uppnår vi genom att:

  • Säkerställa att verksamheten följer den gällande lagstiftningen kring miljöfrågor
  • Upprätthålla ett miljöledningssystem inom ISO 14000-serien
  • Försäkra oss om att också leverantörer och samarbetspartners uppfyller miljökraven
  • Prioritera användning av miljömärkta produkter, exempelvis ECO-märkta träramar
  • Se till att medarbetare fortlöpande har en relevant och tillräcklig miljöutbildning
  • Arbeta för att minska avfallet genom återanvändning och en korrekt återvinning

Genom att inrikta oss mot förebyggande åtgärder och ett gott samarbete med våra kunder, leverantörer och medarbetare, arbetar vi ständigt för att minimera eventuella fel och brister. Vi siktar ständigt mot att bli en än mer attraktiv samarbetspartner. Detta gör vi genom att:

  • Leverera produkter och tjänster i rätt tid, på rätt sätt och till utlovad kvalitet
  • Att hela tiden utveckla företaget genom kvalitetsförbättringar och förnyelse av våra interna rutiner
  • Att utbilda, förkovra och motivera våra medarbetare